cآخرین اخبارآندرانیک تیموریان- جستجوگر اخبار تی نیوز

آخرین اخبار آندرانیک تیموریان

 • داستان عجیب استقلال/ همه دروغ می گویند، شما راست می گویید؟
 • بانک ورزش - اخیرا مصاحبه ای منتشر شده از امیرحسین فتحی که در آن مدیرعامل استقلال موضع گیری تندی علیه سوابق مدیران گذشته انجام داده است. فتحی با اشاره به جذب پر سروصدای بازیکنانی مثل آندرانیک تیموریان، حنیف عمران زاده، مجتبی جباری و جواد نکونام به طعنه گفته: «اهل بمب ترکاندن نیستم و فعلا داریم آثار بمب های قبلی را آواربرداری می کنیم!» طعنه فتحی آشکارا متوجه علی فتح الله زاده است. همه می دانند که عبارت «بمب ترکاندن» را این مدیرعامل اسبق استقلال در ادبیات فوتبال ایران باب کرد و غیر از این، همه بازیکنانی که فتحی از عقد قرارداد با آنها مثال زده در دوران فتح الله زاده جذب شده اند. به این ترتیب به نظر می رسد اسم فتحی را هم باید به سیاهه همه مدیران استقلالی مخالف با سیاست های فتح الله زاده اضافه کنیم . در دهه نود، بهرام افشارزاده اولین مدیری بود که در باشگاه استقلال جای علی فتح الله زاده را گرفت. بعد از اتفاقاتی که با حضور گودرزی و خادم در وزارت ورزش رخ داد، فتح الله زاده با دلخوری فراوان رفتنی شد و جای خودش را از اردی بهشت 93 به افشارزاده داد. افشارزاده کلا مدیر آرامی بود و سکوت را هم ... • آشتی فتح الله زاده و فتحی؛ آتش خاموش نمی شود
 • آی اسپورت – اخیرا مصاحبه ای منتشر شده از امیرحسین فتحی که در آن مدیرعامل استقلال موضع گیری تندی علیه سوابق مدیران گذشته انجام داده است. فتحی با اشاره به جذب پر سروصدای بازیکنانی مثل آندرانیک تیموریان، حنیف عمران زاده، مجتبی جباری و جواد نکونام به طعنه گفته: «اهل بمب ترکاندن نیستم و فعلا داریم آثار بمب های قبلی را آواربرداری می کنیم!» طعنه فتحی آشکارا متوجه علی فتح ا... زاده است. همه می دانند که عبارت «بمب ترکاندن» را این مدیرعامل اسبق استقلال در ادبیات فوتبال ایران باب کرد و غیر از این، همه بازیکنانی که فتحی از عقد قرارداد با آنها مثال زده در دوران فتح ا... زاده جذب شده اند. به این ترتیب به نظر می رسد اسم فتحی را هم باید به سیاهه همه مدیران استقلالی مخالف با سیاست های فتح ا... زاده اضافه کنیم. در دهه نود، بهرام افشارزاده اولین مدیری بود که در باشگاه استقلال جای علی فتح ا... زاده را گرفت. بعد از اتفاقاتی که با حضور گودرزی و خادم در وزارت ورزش رخ داد، فتح ا... زاده با دلخوری فراوان رفتنی شد و جای خودش را از اردیبهشت 93 به افشارزاده داد. افشارزاده در کل مدیر آرامی بود و سکوت را هم ... • همه علیه علی فتح الله زاده و خرج کردن های بی حساب و کتابش
 • عصر کرد - نوع مدیریت و خرج کردن های علی فتح الله زاده به شکلی بوده است که تمام مدیران بعدی استقلال از وی گلایه دارند علی فتح الله زاده عامل بی پولی و دردسر استقلال روز گذشته مصاحبه ای منتشر شده از امیرحسین فتحی که در آن مدیرعامل استقلال موضع گیری تندی علیه سوابق مدیران گذشته انجام داده است. فتحی با اشاره به جذب پر سروصدای بازیکنانی مثل آندرانیک تیموریان، حنیف عمران زاده، مجتبی جباری و جواد نکونام به طعنه گفته: «اهل بمب ترکاندن نیستم و فعلا داریم آثار بمب های قبلی را آواربرداری می کنیم!» طعنه فتحی آشکارا متوجه علی فتح الله زاده است. همه می دانند که عبارت «بمب ترکاندن» را این مدیرعامل اسبق استقلال در ادبیات فوتبال ایران باب کرد و غیراز این، همه بازیکنانی که فتحی از عقد قرارداد با آنها مثال زده در دوران فتح الله زاده جذب شده اند. به این ترتیب به نظر می رسد اسم فتحی را هم باید به سیاهه همه مدیران استقلالی مخالف با سیاست های فتح الله زاده اضافه کنیم. افشارزاده؛ فغان از این بدهی ها در دهه 90، بهرام افشارزاده نخستین مدیری بود که در باشگاه استقلال جای علی فتح الله زاده را گرفت. بعد ... • همه علیه علی فتح الله زاده و خرج کردن های بی حساب و کتابش
 • پیام خوزستان - نوع مدیریت و خرج کردن های علی فتح الله زاده به شکلی بوده است که تمام مدیران بعدی استقلال از وی گلایه دارند علی فتح الله زاده عامل بی پولی و دردسر استقلال روز گذشته مصاحبه ای منتشر شده از امیرحسین فتحی که در آن مدیرعامل استقلال موضع گیری تندی علیه سوابق مدیران گذشته انجام داده است. فتحی با اشاره به جذب پر سروصدای بازیکنانی مثل آندرانیک تیموریان، حنیف عمران زاده، مجتبی جباری و جواد نکونام به طعنه گفته: «اهل بمب ترکاندن نیستم و فعلا داریم آثار بمب های قبلی را آواربرداری می کنیم!» طعنه فتحی آشکارا متوجه علی فتح الله زاده است. همه می دانند که عبارت «بمب ترکاندن» را این مدیرعامل اسبق استقلال در ادبیات فوتبال ایران باب کرد و غیراز این، همه بازیکنانی که فتحی از عقد قرارداد با آنها مثال زده در دوران فتح الله زاده جذب شده اند. به این ترتیب به نظر می رسد اسم فتحی را هم باید به سیاهه همه مدیران استقلالی مخالف با سیاست های فتح الله زاده اضافه کنیم. افشارزاده؛ فغان از این بدهی ها در دهه 90، بهرام افشارزاده نخستین مدیری بود که در باشگاه استقلال جای علی فتح الله زاده را گرفت. ... • همه علیه علی فتح الله زاده و خرج کردن های بی حساب و کتابش
 • کرمان رصد - نوع مدیریت و خرج کردن های علی فتح الله زاده به شکلی بوده است که تمام مدیران بعدی استقلال از وی گلایه دارند علی فتح الله زاده عامل بی پولی و دردسر استقلال روز گذشته مصاحبه ای منتشر شده از امیرحسین فتحی که در آن مدیرعامل استقلال موضع گیری تندی علیه سوابق مدیران گذشته انجام داده است. فتحی با اشاره به جذب پر سروصدای بازیکنانی مثل آندرانیک تیموریان، حنیف عمران زاده، مجتبی جباری و جواد نکونام به طعنه گفته: «اهل بمب ترکاندن نیستم و فعلا داریم آثار بمب های قبلی را آواربرداری می کنیم!» طعنه فتحی آشکارا متوجه علی فتح الله زاده است. همه می دانند که عبارت «بمب ترکاندن» را این مدیرعامل اسبق استقلال در ادبیات فوتبال ایران باب کرد و غیراز این، همه بازیکنانی که فتحی از عقد قرارداد با آنها مثال زده در دوران فتح الله زاده جذب شده اند. به این ترتیب به نظر می رسد اسم فتحی را هم باید به سیاهه همه مدیران استقلالی مخالف با سیاست های فتح الله زاده اضافه کنیم. افشارزاده؛ فغان از این بدهی ها در دهه 90، بهرام افشارزاده نخستین مدیری بود که در باشگاه استقلال جای علی فتح الله زاده را گرفت. بع ... • همه علیه علی فتح الله زاده و خرج کردن های بی حساب و کتابش
 • نسیم گیلان - نوع مدیریت و خرج کردن های علی فتح الله زاده به شکلی بوده است که تمام مدیران بعدی استقلال از وی گلایه دارند علی فتح الله زاده عامل بی پولی و دردسر استقلال روز گذشته مصاحبه ای منتشر شده از امیرحسین فتحی که در آن مدیرعامل استقلال موضع گیری تندی علیه سوابق مدیران گذشته انجام داده است. فتحی با اشاره به جذب پر سروصدای بازیکنانی مثل آندرانیک تیموریان، حنیف عمران زاده، مجتبی جباری و جواد نکونام به طعنه گفته: «اهل بمب ترکاندن نیستم و فعلا داریم آثار بمب های قبلی را آواربرداری می کنیم!» طعنه فتحی آشکارا متوجه علی فتح الله زاده است. همه می دانند که عبارت «بمب ترکاندن» را این مدیرعامل اسبق استقلال در ادبیات فوتبال ایران باب کرد و غیراز این، همه بازیکنانی که فتحی از عقد قرارداد با آنها مثال زده در دوران فتح الله زاده جذب شده اند. به این ترتیب به نظر می رسد اسم فتحی را هم باید به سیاهه همه مدیران استقلالی مخالف با سیاست های فتح الله زاده اضافه کنیم. افشارزاده؛ فغان از این بدهی ها در دهه 90، بهرام افشارزاده نخستین مدیری بود که در باشگاه استقلال جای علی فتح الله زاده را گرفت. ... • همه علیه علی فتح الله زاده و خرج کردن های بی حساب و کتابش
 • پیام فارس - نوع مدیریت و خرج کردن های علی فتح الله زاده به شکلی بوده است که تمام مدیران بعدی استقلال از وی گلایه دارند علی فتح الله زاده عامل بی پولی و دردسر استقلال روز گذشته مصاحبه ای منتشر شده از امیرحسین فتحی که در آن مدیرعامل استقلال موضع گیری تندی علیه سوابق مدیران گذشته انجام داده است. فتحی با اشاره به جذب پر سروصدای بازیکنانی مثل آندرانیک تیموریان، حنیف عمران زاده، مجتبی جباری و جواد نکونام به طعنه گفته: «اهل بمب ترکاندن نیستم و فعلا داریم آثار بمب های قبلی را آواربرداری می کنیم!» طعنه فتحی آشکارا متوجه علی فتح الله زاده است. همه می دانند که عبارت «بمب ترکاندن» را این مدیرعامل اسبق استقلال در ادبیات فوتبال ایران باب کرد و غیراز این، همه بازیکنانی که فتحی از عقد قرارداد با آنها مثال زده در دوران فتح الله زاده جذب شده اند. به این ترتیب به نظر می رسد اسم فتحی را هم باید به سیاهه همه مدیران استقلالی مخالف با سیاست های فتح الله زاده اضافه کنیم. افشارزاده؛ فغان از این بدهی ها در دهه 90، بهرام افشارزاده نخستین مدیری بود که در باشگاه استقلال جای علی فتح الله زاده را گرفت. بع ... • همه علیه علی فتح الله زاده و خرج کردن های بی حساب و کتابش
 • پیام مازند - نوع مدیریت و خرج کردن های علی فتح الله زاده به شکلی بوده است که تمام مدیران بعدی استقلال از وی گلایه دارند علی فتح الله زاده عامل بی پولی و دردسر استقلال روز گذشته مصاحبه ای منتشر شده از امیرحسین فتحی که در آن مدیرعامل استقلال موضع گیری تندی علیه سوابق مدیران گذشته انجام داده است. فتحی با اشاره به جذب پر سروصدای بازیکنانی مثل آندرانیک تیموریان، حنیف عمران زاده، مجتبی جباری و جواد نکونام به طعنه گفته: «اهل بمب ترکاندن نیستم و فعلا داریم آثار بمب های قبلی را آواربرداری می کنیم!» طعنه فتحی آشکارا متوجه علی فتح الله زاده است. همه می دانند که عبارت «بمب ترکاندن» را این مدیرعامل اسبق استقلال در ادبیات فوتبال ایران باب کرد و غیراز این، همه بازیکنانی که فتحی از عقد قرارداد با آنها مثال زده در دوران فتح الله زاده جذب شده اند. به این ترتیب به نظر می رسد اسم فتحی را هم باید به سیاهه همه مدیران استقلالی مخالف با سیاست های فتح الله زاده اضافه کنیم. افشارزاده؛ فغان از این بدهی ها در دهه 90، بهرام افشارزاده نخستین مدیری بود که در باشگاه استقلال جای علی فتح الله زاده را گرفت. ... • همه علیه فتح الله زاده
 • آی اسپورت - دیروز مصاحبه ای منتشر شده از امیرحسین فتحی که در آن مدیرعامل استقلال موضع گیری تندی علیه سوابق مدیران گذشته انجام داده است. فتحی با اشاره به جذب پر سروصدای بازیکنانی مثل آندرانیک تیموریان، حنیف عمران زاده، مجتبی جباری و جواد نکونام به طعنه گفته: «اهل بمب ترکاندن نیستم و فعلا داریم آثار بمب های قبلی را آواربرداری می کنیم!» طعنه فتحی آشکارا متوجه علی فتح الله زاده است. همه می دانند که عبارت «بمب ترکاندن» را این مدیرعامل اسبق استقلال در ادبیات فوتبال ایران باب کرد و غیراز این، همه بازیکنانی که فتحی از عقد قرارداد با آنها مثال زده در دوران فتح الله زاده جذب شده اند. به این ترتیب به نظر می رسد اسم فتحی را هم باید به سیاهه همه مدیران استقلالی مخالف با سیاست های فتح الله زاده اضافه کنیم. افشارزاده؛ فغان از این بدهی ها در دهه 90، بهرام افشارزاده نخستین مدیری بود که در باشگاه استقلال جای علی فتح الله زاده را گرفت. بعد از اتفاقاتی که با حضور گودرزی و خادم در وزارت ورزش رخ داد، فتح الله زاده با دلخوری فراوان رفتنی شد و جای خودش را از اردیبهشت 93 به افشارزاده داد. افشارزاده کل ... • انتشار لیست بدهکاری استقلال در زمان فتح الله زاده!
 • آی اسپورت - امیرحسین فتحی امروز در گفت و گو با روزنامه فرهیختگان مدعی شد که توان او صرف خنثی کردن بمب های دوران فتح الله زاده شده است. علی فتح الله زاده امروز در مصاحبه ای مدعی شد که بدهی که از دوران او به جای مانده است مربوط به جدایی نکونام و حنیف عمران زاده می شود که مبلغ آن 2 میلیارد می شود و سایر بدهی های باشگاه مربوط به او نمی شود. او همچنین فتحی را به عدم توانایی خرید بازیکن بزرگ متهم کرده است و همین موضوع واکنش باشگاه استقلال را در پی داشت. یک مقام مسئول در باشگاه استقلال لیستی از بدهکاران باشگاه در زمان مدیریت فتح الله زاده را در اختیار ورزش سه قرار داد که در ادامه آن را می خوانید: 20 میلیارد بدهی به بازیکنان قدیمی هرچند علی فتح الله زاده در مصاحبه خود مدعی شده است که فقط بدهی جواد نکونام و حنیف عمران زاده مربوط به او است و سایر بدهی ها در زمان این مدیر باسابقه اتفاق نیفتاده است اما طبق لیستی که در اختیار خبرنگار ورزش سه قرار گرفته است بیش از 16 بازیکن در زمان مدیریت فتح الله زاده از این باشگاه طلب کار هستند. آندرانیک تیموریان، مهدی رحمتی، خسرو حیدری، جواد نکونام، حنی ...  برترین هابستن

  مشاهده همه اخبارمشاهده همه اخبار ←

  داغ ترین هابستن

  مشاهده همه اخبارمشاهده همه اخبار ←