cآخرین اخبارباشگاه گسترش فولاد- جستجوگر اخبار تی نیوز

آخرین اخبار باشگاه گسترش فولاد

 • محکومیت تراکتورسازی با حکم کمیته تعیین وضعیت
 • کمیته وضعیت فدراسیون آرای جدید خود را اعلام کرد. به گزارش ایسنا، منطقه آذربایجان شرقی، به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره شده از سوی کمیته وضعیت بازیکنان درباره تعدادی از پرونده های مطروحه، به شرح زیر اعلام شد: * شکایت ایوب ذوالفقاری از باشگاه تراکتورسازی تبریز باشگاه گسترش فولاد محکوم به پرداخت مبلغ1/113/669/407 ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان شد. (غیرقطعی) همچنین کمیته وضعیت درخصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان، مواجه با تکلیفی نمی باشد. *شکایت میثم بائو از باشگاه شهرداری تبریز پرداخت مبلغ 1/100/000/000 ریال بابت قرارداد و 22/000/000 بابت هزینه رسیدگی در حق میثم بائو (غیرقطعی) *شکایت علیرضا جلیلی لقمان از باشگاه تراکتورسازی تبریز باشگاه تراکتورسازی محکوم به پرداخت مبلغ 990/000/000 ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان شد (غیرقطعی) همچنین کمیته وضعیت درخصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان، مواجه با تکلیفی نمی باشد. *شکایت بهروز مکوندی از باشگاه استقلال خوزستان پرداخت مبلغ 1/900/000/000 ریال بابت قرارداد و ... • محکومیت استقلال خوزستان و باشگاه های تبریزی
 • بانک ورزش - کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال آرای جدید خود را اعلام کرد. به گزارش بانک ورزش وبه نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره شده از سوی کمیته وضعیت بازیکنان درباره تعدادی از پرونده های مطروحه، به شرح زیر اعلام شد: * شکایت ایوب ذوالفقاری از باشگاه تراکتورسازی تبریز باشگاه گسترش فولاد محکوم به پرداخت مبلغ1/113/669/407 ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان شد. (غیرقطعی) همچنین کمیته وضعیت درخصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان، مواجه با تکلیفی نیست. *شکایت میثم بائو از باشگاه شهرداری تبریز پرداخت مبلغ 1/100/000/000 ریال بابت قرارداد و 22/000/000 بابت هزینه رسیدگی در حق میثم بائو (غیرقطعی) *شکایت علیرضا جلیلی لقمان از باشگاه تراکتورسازی تبریز باشگاه تراکتورسازی محکوم به پرداخت مبلغ 990/000/000 ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان شد (غیرقطعی) همچنین کمیته وضعیت درخصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان، مواجه با تکلیفی نیست. *شکایت بهروز مکوندی از باشگاه استقلال خوزستان پرداخت مبلغ 1/900/000/000 ریال بابت قرارداد و 38/000/000 ... • قلعه نویی استقلال را محکوم کرد
 • آرای صادر شده از سوی کمیته وضعیت بازیکنان درباره تعدادی از پرونده های مطروحه، به شرح زیر اعلام شد : *  شکایت امید جهانبخش از باشگاه گسترش فولاد (ماشین سازی تبریز) باشگاه گسترش فولاد محکوم به پرداخت مبلغ دو میلیارد و 729 میلیون و 829 هزار و 904 ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان شد. (غیرقطعی) همچنین کمیته تعیین وضعیت درباره خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان، مواجه با تکلیفی نیست . *  شکایت مصطفی عباسی از باشگاه پدیده مشهد باشگاه پدیده به پرداخت مبلغ 93 میلیون و 500 هزار ریال بابت اصل خواسته در حق مصطفی عباسی محکوم شد. (غیرقطعی) همچنین کمیته وضعیت درباره خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان، مواجه با تکلیفی نیست . *  شکایت میثم حسینی از باشگاه پرسپولیس با توجه به اعلام رضایت خواهان نسبت به دعوای مطالبه وجه به میزان پنج میلیارد و 120 میلیون ریال، قرار رد دعوی مذکور صادر و اعلام می شود. (غیرقطعی ( *  شکایت هوشنگ لوینیان از باشگاه استقلال خوزستان پرداخت مبلغ یک میلیارد و 600 میلیون ریال بابت قرارداد و 32 میلیون بابت هزینه رسیدگی در حق ... • قلعه نوعی شکایت کرد، استقلال محکوم شد
 • کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال آرای خود را درخصوص تعدادی از پرونده های مطروحه اعلام کرد. ، و به نقل از فدراسیون فوتبال، آرای صادره شده از سوی کمیته وضعیت بازیکنان درباره تعدادی از پرونده های مطروحه، به شرح زیر اعلام شد: * شکایت امید جهانبخش از باشگاه گسترش فولاد (ماشین سازی تبریز) باشگاه گسترش فولاد محکوم به پرداخت مبلغ ۲/۷۲۹/۸۲۹/۹۰۴ ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان شد. (غیرقطعی) همچنین کمیته وضعیت درخصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان، مواجه با تکلیفی نمی باشد. *شکایت مصطفی عباسی از باشگاه پدیده مشهد پرداخت مبلغ ۹۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته در حق مصطفی عباسی محکوم شد. (غیرقطعی) همچنین کمیته وضعیت درخصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان، مواجه با تکلیفی نمی باشد. *شکایت میثم حسینی از باشگاه پرسپولیس با توجه به اعلام رضایت خواهان نسبت به دعوای مطالبه وجه به میزان ۵/۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، قرار رد دعوی مذکور صادر و اعلام می گردد. (غیرقطعی) *شکایت هوشنگ لوینیان از باشگاه استقلال خوزستان پرداخت مبلغ ۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت ... • قلعه نویی استقلال را محکوم کرد/ پرسپولیس تبرئه شد
 • کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال آرای خود را درخصوص تعدادی از پرونده های مطروحه اعلام کرد. به گزارش نخست نیوز و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای صادره شده از سوی کمیته وضعیت بازیکنان درباره تعدادی از پرونده های مطروحه، به شرح زیر اعلام شد: * شکایت امید جهانبخش از باشگاه گسترش فولاد (ماشین سازی تبریز) […] • محکومیت جدید برای استقلال؛ امیر قلعه نویی با آبی پوشان سرشاخ شد
 • ورزش 11 - به گزارش ورزش 11 و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادر شده از سوی کمیته وضعیت بازیکنان درباره تعدادی از پرونده های مطروحه، به شرح زیر اعلام شد: * شکایت امید جهانبخش از باشگاه گسترش فولاد (ماشین سازی تبریز) باشگاه گسترش فولاد محکوم به پرداخت مبلغ دو میلیارد و 729 میلیون و 829 هزار و 904 ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان شد. (غیرقطعی) همچنین کمیته تعیین وضعیت درباره خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان، مواجه با تکلیفی نیست. * شکایت مصطفی عباسی از باشگاه پدیده مشهد باشگاه پدیده به پرداخت مبلغ 93 میلیون و 500 هزار ریال بابت اصل خواسته در حق مصطفی عباسی محکوم شد. (غیرقطعی) همچنین کمیته وضعیت درباره خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان، مواجه با تکلیفی نیست. * شکایت میثم حسینی از باشگاه پرسپولیس با توجه به اعلام رضایت خواهان نسبت به دعوای مطالبه وجه به میزان پنج میلیارد و 120 میلیون ریال، قرار رد دعوی مذکور صادر و اعلام می شود. (غیرقطعی) *شکایت هوشنگ لوینیان از باشگاه استقلال خوزستان پرداخت مبلغ یک میلیارد و 600 میلیون ... • قلعه نویی استقلال را محکوم کرد/ پرسپولیس تبرئه شد
 • به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای صادره شده از سوی کمیته وضعیت بازیکنان درباره تعدادی از پرونده های مطروحه، به شرح زیر اعلام شد: * شکایت امید جهانبخش از باشگاه گسترش فولاد (ماشین سازی تبریز) باشگاه گسترش فولاد محکوم به پرداخت مبلغ ۲/۷۲۹/۸۲۹/۹۰۴ ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان شد. (غیرقطعی) همچنین کمیته وضعیت در خصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان، مواجه با تکلیفی نمی باشد. * شکایت مصطفی عباسی از باشگاه پدیده مشهد پرداخت مبلغ ۹۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته در حق مصطفی عباسی محکوم شد. (غیرقطعی) همچنین کمیته وضعیت در خصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان، مواجه با تکلیفی نمی باشد. * شکایت میثم حسینی از باشگاه پرسپولیس با توجه به اعلام رضایت خواهان نسبت به دعوای مطالبه وجه به میزان ۵/۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، قرار رد دعوی مذکور صادر و اعلام می گردد. (غیرقطعی) * شکایت هوشنگ لوینیان از باشگاه استقلال خوزستان پرداخت مبلغ ۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ بابت هزینه رسیدگی در حق هوشنگ لوینیا ... • امیر قلعه نویی استقلال را محکوم کرد
 • اعتمادآنلاین|  آرای صادر شده از سوی کمیته وضعیت بازیکنان درباره تعدادی از پرونده های مطروحه، به شرح زیر است: * شکایت امید جهانبخش از باشگاه گسترش فولاد (ماشین سازی تبریز) باشگاه گسترش فولاد محکوم به پرداخت مبلغ 2/729/829/904 ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان شد. (غیرقطعی) همچنین کمیته وضعیت در خصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان، مواجه با تکلیفی نمی باشد. * شکایت مصطفی عباسی از باشگاه پدیده مشهد پرداخت مبلغ 93/500/000 ریال بابت اصل خواسته در حق مصطفی عباسی محکوم شد. (غیرقطعی) همچنین کمیته وضعیت در خصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان، مواجه با تکلیفی نمی باشد. * شکایت میثم حسینی از باشگاه پرسپولیس با توجه به اعلام رضایت خواهان نسبت به دعوای مطالبه وجه به میزان 5/120/000/000 ریال، قرار رد دعوی مذکور صادر و اعلام می گردد. (غیرقطعی) * شکایت هوشنگ لوینیان از باشگاه استقلال خوزستان پرداخت مبلغ 1/600/000/000 ریال بابت قرارداد و 32/000/000 بابت هزینه رسیدگی در حق هوشنگ لوینیان (غیرقطعی) * شکایت باشگاه فولاد خوزستان از باشگاه های ... • احکام جدید کمیته تعیین وضعیت؛ قلعه نویی استقلال را محکوم کرد
 • تهران (پانا) - در جدیدترین احکام کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال، باشگاه استقلال محکوم به پرداخت 162 میلیون ریال به امیر قلعه نویی شد. به گزارش فدراسیون فوتبال، آرای صادر شده از سوی کمیته وضعیت بازیکنان درباره تعدادی از پرونده های مطروحه، به شرح زیر است: * شکایت امید جهانبخش از باشگاه گسترش فولاد (ماشین سازی تبریز) باشگاه گسترش فولاد محکوم به پرداخت مبلغ ۲/۷۲۹/۸۲۹/۹۰۴ ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان شد. (غیرقطعی) همچنین کمیته وضعیت در خصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان، مواجه با تکلیفی نمی باشد. * شکایت مصطفی عباسی از باشگاه پدیده مشهد پرداخت مبلغ ۹۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته در حق مصطفی عباسی محکوم شد. (غیرقطعی) همچنین کمیته وضعیت در خصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان، مواجه با تکلیفی نمی باشد. * شکایت میثم حسینی از باشگاه پرسپولیس با توجه به اعلام رضایت خواهان نسبت به دعوای مطالبه وجه به میزان ۵/۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، قرار رد دعوی مذکور صادر و اعلام می گردد. (غیرقطعی) * شکایت هوشنگ لوینیان از باشگاه استقلال خوزستان ... • از محکومیت میلیونی استقلال به خاطر قلعه نویی تا شکایت حسینی از پرسپولیس
 • بانک ورزش - کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون آرای خود را درخصوص تعدادی از پرونده های مطروحه اعلام کرد.  به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره شده از سوی کمیته وضعیت بازیکنان درباره تعدادی از پرونده های مطروحه، به شرح زیر اعلام شد: * شکایت امید جهانبخش از باشگاه گسترش فولاد (ماشین سازی تبریز باشگاه گسترش فولاد محکوم به پرداخت مبلغ 2/729/829/904 ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان شد. (غیرقطعی) همچنین کمیته وضعیت درخصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان، مواجه با تکلیفی نیست. *شکایت مصطفی عباسی از باشگاه پدیده مشهد پرداخت مبلغ 93/500/000 ریال بابت اصل خواسته در حق مصطفی عباسی محکوم شد. (غیرقطعی) همچنین کمیته وضعیت درخصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان، مواجه با تکلیفی نیست. *شکایت میثم حسینی از باشگاه پرسپولیس با توجه به اعلام رضایت خواهان نسبت به دعوای مطالبه وجه به میزان 5/120/000/000 ریال، قرار رد دعوی مذکور صادر و اعلام می گردد. (غیرقطعی) *شکایت هوشنگ لوینیان از باشگاه استقلال خوزستان پرداخت مبلغ 1/600/000/000 ریال باب ...  برترین هابستن

  مشاهده همه اخبارمشاهده همه اخبار ←

  داغ ترین هابستن

  مشاهده همه اخبارمشاهده همه اخبار ←